Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών 2012 Φυσικό Α.Π.Θ.

Σχολιάστε

Σε σύνολο 359 ψήφων είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

Π.Κ.Σ.: 88 ,  (2 έδρες)

Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ.: 68 ,   (2 έδρες)

Α.Ρ.Ε.Φ.-Ε.Α.Α.Κ.: 54 ,   (1 έδρα)

ΠΑΣΠ: 54, (1 έδρες)

Αγωνιστικές Κινήσεις: 21, (1 έδρα)

Σ.Σ.Π.:20, (1 έδρα)

Αυτόνομη Πρωτοβουλία Φυσικού: 18,  (1 έδρα)

ΑΡ.ΕΝ.: 9

Λευκά: 9

Άκυρα: 18

Advertisements

Ψηφοδέλτιο Αυτόνομης Πρωτοβουλίας Φυσικού για το 2012

Σχολιάστε

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 

 

(Για Δ.Σ., Γ.Σ., Ε.Φ.Ε.Ε.)

Διαλεκτόπουλος Κωνσταντίνος

Μπύρος-Αθανασίου Γιώργος

Τραχανέλης Γιάννης

Χατζηκωνσταντινίδης Γιώργος

Καθαρά λόγια… Καθαρές πράξεις

Σχολιάστε

Ή μια αποτίμηση και ενημέρωση της συμμετοχής της Αυτόνομης Πρωτοβουλίας Φυσικού στα όργανα του Συλλόγου Φοιτητών Φυσικού

                                             

Μετά από έναν χρόνο συμμετοχής μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Φ. Φυσικού είναι σημαντικό ζήτημα ευθύνης να ενημερώσουμε αυτούς που στήριξαν το σχήμα αλλά και όλους του φοιτητές του φυσικού για την δράση μας  τον ένα χρόνο στις συνεδριάσεις του οργάνου αυτού.

Περιληπτικά καταθέσαμε 3 προτάσεις για πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων και 2 προτάσεις για την λειτουργία του συλλόγου.

Αναλυτικά οι προτάσεις που είτε καταθέσαμε είτε στηρίξαμε κατά την διάρκεια της χρονιάς βάση των πρακτικών του συλλόγου

 

6/6/2011 à1) Πρόταση συγκρότησης προεδρείου του Δ.Σ. με κυκλική ροή μέσα στο χρόνο για να παραμένει το Δ.Σ. διαχειριστικό όργανο, να λειτουργεί ομαλά και να μην αποκτάει κανείς παραπάνω εξουσία απέναντι στο Σύλλογο.

2) Μετά από ψηφοφορία αναλάβαμε το ταμείο του Συλλόγου με ποσό 21,45 Ευρώ και μέχρι το τέλος τις χρονιάς δεν έγινα καθόλου έξοδα όπότε και παραδόθηκε στο τελευταίο Δ.Σ.

3) Στήριξη ψηφίσματος της ΠΚΣ συμπαράστασης στον αγώνα του συλλόγου μεταπτυχιακών φυσικού

 

27/6/2011 à1) Στήριξη ψηφίσματος για τις κινητοποιήσεις ενάντια στο μεσοπρόθεσμο

 

26/8/2011 à1) Κατάθεση πρότασης για Γενική Συνέλευση

 

11/10/2011 à1) Συμμετοχή στην συλλογή υπογραφών για ορισμό Γ.Σ.

 

12/10/2011 à 1) Κατάθεση πρότασης για ορισμό Γ.Σ.

2) Κατάθεση ψηφίσματος από κοινού με τις υπόλοιπες παρατάξεις για να έχουν όλοι οι φοιτητές δικαίωμα στην εμβόλιμη εξεταστική του Οκτώβρη

 

21/10/2011 à Στήριξη του ψηφίσματος των ΕΑΑΚ για απεργία και δολοφονία του αγωνιστή Δ. Χριστούλια

 

1/11/2011 à1)  Κατάθεση πρότασης για ορισμό Γ.Σ.

 

8/11/2001 à Στήριξη πρότασης για Γ.Σ.

 

10/11/2011 à Στήριξη ψηφίσματος των ΕΑΑΚ για αλληλεγγύη σε ποινική δίωξη φοιτητών από το Χημικό ΑΠΘ

 

22/11/2011 à1) Στήριξη σε ψήφισμα της ΠΚΣ για συμπαράσταση στον αγώνα τνω Χαλυβουργών Ελλάδας.

 

24/11/2011 à1) Στήριξη πρότασης της ΠΚΣ για ορισμό Γ.Σ.

2) Στήριξη ψηφίσματος των αγων. Κιν. Για τα γεγονότα της 28ης Οκτώβρη

3) Στήριξη ψηφίσματος των ΕΑΑΚ για καταπάτηση του ασύλου

 

30/11/2011 à1) Στήριξη πρότασης των Αγων. Κιν. Για ΓΣ

2) Στήριξη ψηφίσματος αλληλεγγύης των ΕΑΑΚ για συλληφθέντα

 

9/12/2011 à 1) Στήριξη 2 ψηφισμάτων των ΕΑΑΚ

 

13/3/2012 à 1) Στήριξη ψηφίσματος ΕΑΑΚ για σύνοδο πρυτάνεων

 

26/03/2012 à Στήριξη πρότασης  για ορισμό ΓΣ

 

Στήριξη-Συμμετοχή στην Αυτόνομη Πρωτοβουλία Φυσικού

Στήριξη – Συμμετοχή στην Αυτόνομη Πρωτοβουλία Φυσικού

Σχολιάστε

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝΔΥΝΩ – ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

Σχολιάστε

https://i0.wp.com/s.enet.gr/resources/2010-02/953640-thumb-large.jpg

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος, ως αποτέλεσμα των δραματικών περικοπών της κρατικής επιχορήγησης και των κονδυλίων της έρευνας, καθώς και μιας σειράς μέτρων που καθυστερούν εξελίξεις και διορισμούς εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, προκαλώντας μεγάλα εμπόδια στην ακαδημαϊκή λειτουργία των ΑΕΙ.

Οι περικοπές στην κρατική επιχορήγηση

Η υπεσχημένη επιχορήγηση για το 2011 είχε οριστεί, μετά τη μείωση του 33%, στα 29.500.000€, από τα οποία όμως, με το πρόσχημα της μη δυνατότητας απορρόφησης ποσού μεγαλύτερου του 7% μηνιαίως, μπορούν να εκταμιευθούν μόνο το 84%, που αντιστοιχεί σε 24.780.000€. Το ποσό αυτό δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση για την κάλυψη των βασικών αναγκών που μπορούν να εξασφαλίσουν την οριακή λειτουργία του Ιδρύματος και οι οποίες ανέρχονται στα 36.429.166€, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Η ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου υποβαθμίζεται επίσης από ελλείψεις που παρουσιάζονται σε εξοπλισμό και αναλώσιμα υλικά εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και στην υλοποίηση πρακτικών ασκήσεων των φοιτητών  που προκύπτουν από το ευρύτερο πλαίσιο των οικονομικών περικοπών.

Αντίστοιχα δραματική εμφανίζεται η κατάσταση στο πεδίο της δημόσιας χρηματοδότησης της έρευνας. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έναρξη της χρηματοδότησης των προγραμμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, που η αξιολόγησή τους ολοκληρώθηκε κατά το έτος 2010 έχει προκαλέσει την αποδυνάμωση της ερευνητικής δραστηριότητας και την απώλεια σημαντικού μέρους του νέου ερευνητικού δυναμικού. Παράλληλα, οι αξιολογήσεις των προγραμμάτων ΘΑΛΗΣ και «Ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών/ερευνητριών» καθυστερούν για διάφορους λόγους, επιτείνοντας τη ζοφερή εικόνα για τις προοπτικές της έρευνας στην Ελλάδα.

Ο υπολογισμός των περικοπών που αναφέρονται, αν συνυπολογιστεί και ο μηδενισμός του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, μεταφράζεται σε πραγματική μείωση των δαπανών που ξεπερνά το 54%, γεγονός που καθιστά την Παιδεία ως τον τομέα που πλήττεται περισσότερο από την πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα εξαιρούνταν.

ΚΑΕ ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΣΟ σε ευρώ

400, 500, 600, 700 Αμοιβές, δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, ασφαλιστικές παροχές, μετακινήσεις, αποζημιώσεις

1.050.000

810-820 Μισθώματα, μεταφορές

2.060.000

830, 840 Επικοινωνίες, ύδρευση, άρδευση, φωτισμός, θέρμανση

5.590.000

860, 870, 880 Συντήρηση- επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων (κτιρίων), λοιπών εγκαταστάσεων, μηχανικού εξοπλισμού

2.573.040

845, 892 Εργολαβίες φύλαξης, καθαριότητας, πρασίνου

17.097.406

900 Φόροι, δημοτικά τέλη

1.200.000

1250 Προμήθειες βιβλίων, εντύπων

1.990.477

1260-1290, 1300, 1400, 1600 Προμήθειες υλικών

299.500

2000 Πληρωμές, επιχορηγήσεις

788.743

4121 Δαπάνες εκπαίδευσης

3.500.000

7123 Προμήθεια Η/Υ και λογισμικού

280.000

ΣΥΝΟΛΟ

36.429.166

Πίνακας 1: Δαπάνες που εξασφαλίζουν την οριακή λειτουργία του Α.Π.Θ. για το έτος 2011

Θέματα προσωπικού

Προβλήματα όμως προκαλεί στη λειτουργία και το εκπαιδευτικό έργο του πανεπιστημίου και η μείωση του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, σημειώνεται:

– «Πάγωμα» διορισμών,  ακόμα και εκλεγμένων μελών ΔΕΠ.

– Αδυναμία αναπλήρωσης των συνταξιοδοτούμενων, αφού καμία προκύρηξη νέας θέσης δεν έγινε σε καμία κατηγηρία εργαζομένων (διοικητικών, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ) το 2009/2011, και μελών ΔΕΠ από το Σεπτέμβριο 2010.

– Αναστολή των εξελίξεων των μελών του ΔΕΠ (εκκρεμούν αιτήσεις μελών ΔΕΠ από Σεπτέμβριο 2010).

– Περικοπές των πιστώσεων στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του Π.Δ. 407/80.

– Καθυστέρηση δημοσίευσης–προώθησης των Π.Δ. που ορίζουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για την κατάληψη θέσης ΔΕΠ στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται κατοχή διδακτορικού διπλώματος για τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου και Μουσικών Σπουδών.

– Παρεμβάσεις του Υφυπουργού κ. Πανάρετου για υπέρβαση των κειμένων διατάξεων με οδηγίες για τη συγκρότηση των εκλεκτορικών και την αναστολή των διαδικασιών κατά παράβαση των αποκλειστικών προθεσμιών.

 

Εκπαιδευτικά Θέματα

– Επιστροφή/μη προώθηση από το Υπουργείο όλων των τροποποιήσεων και της επικαιροποίησης όλων των προτάσεων επί των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (37 σε αριθμό).

– Καθυστέρηση για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος από το Υπουργείο Παιδείας στην υπογραφή των ειδικών πρωτοκόλλων συνεργασίας των διεθνών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, για την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και κοινών διδακτορικών με συνεπίβλεψη με καθηγητές του εξωτερικού.

– Αναστολή χορήγησης υποτροφιών του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές εσωτερικού και εξωτερικού.

Η φοιτητική μέριμνα – Η Φοιτητική Λέσχη

Όσον αφορά στη φοιτητική μέριμνα, οι περικοπές στην κρατική επιχορήγηση δημιουργούν σοβαρή αμφιβολία για τη συνέχιση της παροχής της το νέο ακαδημαϊκό έτος. Ο συνδυασμός της υποχρηματοδότησης των φετινών αναγκών της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, του συσσωρευμένου χρέους από παλαιότερα έτη, ύψους 1.650.000€, καθώς και της αδικαιολόγητης παρακράτησης του 16% του αρχικά υπεσχημένου ποσού, καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη τη συνέχιση της λειτουργίας της, αφού το τελικό ποσό που εγκρίθηκε για φέτος είναι 4,704.000€.

Οι αποφάσεις της Συγκλήτου

Το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό έργο του πανεπιστημίου συνεχίζεται μέσω της υπερπροσπάθειας που καταβάλλεται από την πανεπιστημιακή κοινότητα που το στηρίζει. Παρά τη δυσχερή συγκυρία, το Πρυτανικό Συμβούλιο, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση της Συγκλήτου, εφαρμόζει ένα πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής που στηρίζεται στο μηδενισμό της σπατάλης, στην ανάπτυξη ιδίων εσόδων, στον εξορθολογισμό των δαπανών και στην εφαρμογή οικολογικών δράσεων και καινοτομιών.

Υπενθυμίζεται η απόφαση της πρώτης συνεδρίασης της Συγκλήτου τον Οκτώβριο του 2010, σύμφωνα με την οποία ζητήθηκε  η εξαίρεση της Παιδείας από την πολιτική της λιτότητας. Η Παιδεία είναι ο μόνος τρόπος να ανατραπεί η σημερινή ύφεση και να βγει η χώρα από τα σημερινά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά αδιέξοδα.

Ενόψει της ιδιαίτερα ανησυχητικής κατάστασης που διαμορφώθηκε στο ΑΠΘ, η Σύγκλητος του ιδρύματος στην πρόσφατη συνεδρίαση της 12/5/2011 αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Να ενημερώσει την πανεπιστημιακή κοινότητα, την κοινωνία, αλλά και την Πολιτεία τόσο για την πραγματική κατάσταση στο πανεπιστήμιο, όσο και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος.

Να ζητήσει τη συνέχιση της λειτουργίας της Φοιτητικής Λέσχης με δημόσιο χαρακτήρα και χωρίς να χαθούν θέσεις εργασίας.

Να διοργανώσει εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και των φορέων της Θεσσαλονίκης την Τρίτη, 31 Μαΐου 2011. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών και μεταξύ 12:00 και 15:00 να διακοπεί η λειτουργία του ιδρύματος, προκειμένου όλοι οι φοιτητές, οι διδάσκοντες και οι εργαζόμενοι να παρακολουθήσουν την κεντρική εκδήλωση στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ επιμένει στην προάσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και της δωρεάν Παιδείας καλώντας τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας σε εγρήγορση και ανάληψη ευθύνης.

Το Πανεπιστήμιο τελεί εν κινδύνω!

Ανοιχτή η λέσχη του ΑΠΘ

Σχολιάστε

Η πρυτανεία του ΑΠΘ ανακοίνωσε σήμερα την επαναλειτουργία της φοιτητικήauthpanepistimio.jpgς λέσχης. Μετά την απόφαση της συγκλήτου η οποία συμπυκνώνεται σε τρία σημεία,δεν θα ιδιωτικοποιηθεί η λέσχη, δεν θα κλείσει η λέσχη όσο το πανεπιστήμιο είναι ανοιχτό και δεν θα χάσει κανένας εργαζόμενος της δουλειά του, ο πρύτανης του ΑΠΘ συναντήθηκε με το υπ. Παιδείας και μετά από διαβουλεύσεις εξασφαλίστηκε η αναγκαία χρηματοδότηση για τη λειτουργία της φοιτητικής λέσχης για την επόμενη ακαδημαική χρονιά.

Σε δήλωση του στο alterthess.gr ο Γ. Παντής αντιπρύτανης στο ΑΠΘ τονίζει: «Το ΑΠΘ για εμάς, είναι έναν όλον. Η φοιτητική μέριμνα είναι κομμάτι του ΑΠΘ όπως και όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα τμήματα και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και συζητήσεις. Το πανεπιστήμιο λειτουργεί ως όλον και έτσι χειριζόμαστε τις υποθέσεις του.»

Αναδημοσίευση alterthess.gr

Το μανιφέστο του «Πραγματική Δημοκρατία τώρα»

Σχολιάστε

Στη δημοσιότητα έχει δοθεί το μανιφέστο της κίνησης «Πραγματική Δημοκρατία τώρα» (Democracia Real Ya), που τις τελευταίες ημέρες έχει βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος με τις ογκώδεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έχει οργανώσει στη Μαδρίτη και σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ισπανίας.

Είμαστε απλοί άνθρωποι. Είμαστε σαν κι εσάς: άνθρωποι που κάθε πρωί πηγαίνουν να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να βρουν δουλειά, άνθρωποι που έχουν οικογένεια και φίλους. Είμαστε άνθρωποι που εργάζονται σκληρά κάθε ημέρα για να ζήσουν και να προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον στους γύρω μας.

https://i0.wp.com/s.enet.gr/resources/2011-05/s--7-thumb-large--2-thumb-large.jpg

Κάποιοι από εμάς είναι προοδευτικοί, κάποιοι άλλοι συντηρητικοί. Μερικοί έχουν «πιστεύω», μερικοί δεν έχουν. Μερικοί έχουν συγκεκριμένη ιδεολογία, και άλλοι είναι απολίτικοι.  Ολοι μας όμως είμαστε ανήσυχοι και θυμωμένοι  από τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που βλέπουμε γύρω μας. Από τη διαφθορά των πολιτικών, των επιχειρηματιών, των τραπεζιτών… Από το ότι οι απλοί άνθρωποι αισθάνονται αβοήθητοι.

Αυτή η κατάσταση μας πληγώνει όλους καθημερινά.  Ομως αν ενωθούμε μπορούμε να την αλλάξουμε. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το χτίσιμο μιας καλύτερης κοινωνίας.

Πιστεύουμε ότι:

-Προτεραιότητα για κάθε προηγμένη κοινωνία πρέπει να είναι η ισότητα, η πρόοδος, η αλληλεγγύη, η ελευθερία της συμμετοχής στον πολιτισμό, την οικολογική βιωσιμότητα και την ανάπτυξη, την ευημερία και την ευτυχία των ανθρώπων.

-Υπάρχουν βασικά δικαιώματα που πρέπει να προστατεύονται στην κοινωνία μας: το δικαίωμα στη στέγαση, την απασχόληση, τον πολιτισμό, την υγεία, την εκπαίδευση, την πολιτική συμμετοχή, την ελεύθερη προσωπική ανάπτυξη, τα δικαιώματα του καταναλωτή, το δικαίωμα για μια υγειή και ευτυχισμένη ζωή.

-Με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα η κυβέρνηση και το οικονομικό μας σύστημα αδυνατούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προτεραιότητες και αυτό αποτελεί πλέον εμπόδιο για την πρόοδο των ανθρώπων.

-Δημοκρατία σημαίνει κυβέρνηση του λαού (δήμος = λαός, κράτος = κυβέρνηση), και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει. Αντίθετα, ξέρουμε όλοι ότι το πολιτικό μας σύστημα δεν θέλει καν μας ακούσει. Το καθήκον τους θα έπρεπε να είναι να μεταφέρουν τη φωνή μας στα εθνικά και διεθνή θεσμικά όργανα, να διευκολύνουν την συμμετοχή των πολιτών μέσα από κανάλια άμεσης επικοινωνίας, να λειτουργούν προς όφελος της ευρύτερης κοινωνίας και όχι υπέρ των πλουσίων που ευημερούν εις βάρος μας, όχι ακολουθώντας πιστά μονάχα τις προσταγές των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων τα οποία έχουν επιβάλει τη δικτατορία και την κομματοκρατία.

-Η συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια των λίγων παράγει ανισότητα, προκαλεί εντάσεις, φέρνει αδικία, η οποία οδηγεί στη βία. Κι εμείς την απορρίπτουμε.Το απαρχαιωμένο οικονομικό μοντέλο παγιδεύει την ατμομηχανή της κοινωνίας μέσα σε ένα φαύλο κύκλο όπου οι λίγοι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι πολλοί βουλιάζουν στη φτώχεια τη μιζέρια. Και έτσι καταρρέουμε. Μοναδικός σκοπός του συστήματος είναι η συσσώρευση κεφαλαίων σε βάρος της αποτελεσματικότητας και της ευημερίας της κοινωνίας.

-Η σπατάλη πόρων οδηγεί στην καταστροφή του πλανήτη, δημιουργώντας ανεργία και οι καταναλωτές πολίτες αποτελούν μέρος του κέντρου βάρους σε ένα μηχάνημα σχεδιασμένο να εμπλουτίσει μια μειοψηφία που δεν ξέρει τις ανάγκες μας.

-Είμαστε ανώνυμοι αλλά χωρίς εμάς τίποτα δεν θα μπορούσε να υπάρξει, καθώς εμείς κινούμε τον κόσμο. Αν σαν κοινωνία μάθουμε να μην εμπιστευόμαστε αφηρημένες οικονομικές αποδόσεις που ποτέ δεν ωφελούν τους πολλούς, μπορούμε να εξαλείψουμε τις καταχρήσεις και τις ελλείψεις από τις οποίες σήμερα όλοι υποφέρουμε. Χρειάζεται μια ηθική επανάσταση… Είμαστε άνθρωποι, όχι προϊόντα σε μια αγορά…

Για όλα τα παραπάνω, είμαι εξοργισμένος.
Νομίζω ότι μπορώ να το αλλάξουμε.
Νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω.
Ξέρω ότι μαζί μπορούμε.
Παρέα με εμάς. Είναι δικαίωμά σας.

αναδημοσίευση από enet.gr

Older Entries